ONBOARDING

Opdateret d. 30-05-2024 af Mads Brøbech

Onboarding handler om mere end blot at sende et velkomstbrev og overdrage de vigtigste arbejdsredskaber til den nye medarbejder.

Det er en proces, der kræver den rette håndtering for at sikre en vellykket integration af medarbejderen på sin nye arbejdsplads.

En effektiv onboarding proces kan bidrage til at opbygge tillid og engagement hos den nye medarbejder, hvilket kan føre til øget produktivitet og medarbejdertilfredshed.

Derfor er det vigtigt at investere tid i at udvikle en strategi, der tager højde for de nødvendige elementer for en vellykket integration.

mads brøbech business coach
Mads Brøbech - Business Coach v. Apprehendo

Hvad er onboarding?

Onboarding er den proces, der starter, når en ny medarbejder begynder på arbejdspladsen og skal forsøge at blive en integreret del af teamet og organisationen.

Det primære formål med onboarding er at sikre, at den nye medarbejder hurtigt bliver integreret både fagligt, socialt og kulturelt på arbejdspladsen, så medarbejderen kan trives og levere gode resultater.

Onboarding kan opdeles i forskellige faser, og de vigtigste faser vil jeg forsøge at belyse nedenfor:

Indholdsfortegnelse

Fase 1: Velkomstfasen

Den første fase er velkomstfasen, der handler om at give medarbejderen en varm velkomst. Fasen kaldes pre-onboarding, og den bør starte inden medarbejderens første arbejdsdag.

Du kan f.eks. gøre følgende i velkomstfasen:

 • Send en personlig velkomsthilsen til den nye medarbejder
 • Giv den nye medarbejder information om virksomheden
 • Sørg for, at alle arbejdsredskaber og adgangskoder er klar
 • Planlæg en rundvisning på arbejdspladsen og evt. også en fælles morgenmad eller frokost med alle kollegaerne
 • Sørg for, at medarbejderen får tildelt en mentor eller buddy, der skal fungere som medarbejderens kontaktperson i starten
onboarding
onboarding af nye medarbejdere

Fase 2: Introduktionsfasen

Den næste fase er introduktionsfasen. I denne fase vil den nye medarbejder skulle forholde sig til nye arbejdsgange og nye indtryk, hvilket kan være udfordrende og overvældende. Derfor er det nødvendigt, at medarbejderen får den nødvendige sparring og støtte.

Du kan f.eks. gøre følgende i velkomstfasen:

 • Præsentér den nye medarbejder for teamet

 • Gennemgå den nye medarbejders arbejdsopgaver

 • Sørg for, at den nye medarbejder får adgang til relevante systemer og værktøjer

 • Afhold regelmæssige opfølgningsmøder

Fase 3: Oplærings- og udviklingsfasen

Den tredje fase er oplærings- og udviklingsfasen. I denne fase får den nye medarbejder mulighed for at lære de forskellige systemer og arbejdsgange at kende, hvilket er afgørende for deres performance.

Du kan f.eks. gøre følgende i oplærings- og udviklingsfasen:

 • Sørg for grundig oplæring i forskellige systemer og værktøjer

 • Sørg for, at den nye medarbejder har en mentor eller coach til at støtte deres udvikling

 • Afhold regelmæssige evalueringssamtaler for at følge medarbejderens fremskridt

onboarding program

Det betaler sig at sammensætte en onboarding plan

Hvis du er leder i en virksomhed, der regelmæssigt ansætter nye medarbejdere, vil det være en god idé at lave en onboarding plan eller et onboarding program, så der aldrig er nogen tvivl om, hvad der skal ske, når der ansættes en ny medarbejder.

En onboarding plan er en vigtig ressource, der kan sikre, at alle medarbejdere får den samme gode velkomst og oplæring.

Ved at have en struktureret onboarding proces på plads, kan du være sikker på, at dine nye medarbejdere bliver integreret i virksomheden og får den nødvendige viden og værktøjer til at udføre deres job effektivt.

Mads Brøbech

Mads Brøbech har siden 2009 lært professionelle og studerende at bruge hjernen på måder som frigiver tid og mentale ressourcer.

mads brøbech linkedin

Hvordan vurderer man effekten af en onboarding plan?

En effektiv onboarding plan er afgørende for succesen for enhver virksomhed, der ønsker at ansætte nye medarbejdere og skabe vækst. Men hvordan kan man vurdere, om en onboarding plan er effektiv?

Her er nogle gode metoder til at vurdere effekten af en onboarding plan:

 • Overvåg tiden det tager for medarbejdere at blive fuldt integreret efter onboarding

 • Mål udviklingen af medarbejderens færdigheder, produktivitet og performance over tid for at vurdere den langsigtede effekt af onboarding programmet

 • Lav undersøgelser og spørgeskemaer for at måle medarbejdertilfredshed før og efter onboarding processen

 • Mål, hvor længe nye medarbejdere bliver i virksomheden, og hvorvidt der er en forbedring som følge af den nye onboarding plan

 • Indhent feedback fra eventuelle mentorer eller kontaktpersoner om den nye medarbejders fremskridt og integration efter onboarding

mads brøbech

Referencer

Apprehendo har haft glæden af at undervise en lang række af virksomheder, fagforeninger, netværk, uddannelses- og offentlige institutioner samt grupper/enkelte personer.

Hvilke problemstillinger kan stå i vejen for en effektiv onboarding?

En effektiv onboarding proces er afgørende for at sikre, at nye medarbejdere integreres succesfuldt på en arbejdsplads. Dog kan flere problemstillinger eller udfordringer stå i vejen for en effektiv onboarding.

Her er nogle af de mest almindelige udfordringer:

 • Manglende struktur og planlægning: En ustruktureret eller mangelfuld onboarding plan kan føre til forvirring og usikkerhed hos de nye medarbejdere. Uden en klar plan kan vigtig information gå tabt, og introduktionsfasen kan blive kaotisk.

 • Manglende tilpasning til individuelle behov: En standardiseret onboarding proces, der ikke tager højde for individuelle forskelle blandt medarbejdere, kan skabe en følelse af manglende relevans. Dette kan føre til, at de nye medarbejdere ikke føler sig set og forstået.

 • Manglende opfølgning: Manglende opfølgning efter den indledende onboarding periode kan resultere i, at en ny medarbejder føler sig overset. Kontinuerlig støtte og evaluering er afgørende for at få medarbejderne til at føle sig værdsatte og som en del af teamet.

Hvorfor er onboarding vigtigt?

Onboarding er vigtigt af flere grunde. En vellykket onboarding vil ikke kun gøre det lettere at fastholde engagerede medarbejdere, men kan også have en positiv indvirkning på medarbejderens trivsel, produktivitet og udvikling.

Omvendt kan mislykket onboarding være dyrt for virksomheden.

Her er nogle vigtige grunde til at investere tid og ressourcer i onboarding:

 1. Det hjælper med at reducere medarbejderomsætningen og fastholde nye medarbejdere

 2. Det øger medarbejderens engagement og arbejdsglæde

 3. Det giver den nye medarbejder den nødvendige viden og kompetencer til at løse sine opgaver effektivt og tilfredsstillende

 4. Det bidrager positivt til virksomhedens omdømme og brand

Få hjælp til succesfuld onboarding af nye medarbejdere

Jeg har mange års erfaring som business coach, facilitator og talentudvikler, og er ekspert i god onboarding af nye medarbejdere.

Jeg har den viden og ekspertise, der skal til for at hjælpe dig med at sikre, at dine nye kolleger får den bedste start i deres nye stilling, så de kan performe deres bedste og gøre en forskel på arbejdspladsen.

Ønsker du efter grundige overvejelser professionel business coaching og et onboarding forløb, kan du kontakte mig pr. telefon eller mail. Så finder vi en løsning (fysisk eller e læring), der passer til din virksomhed og dine behov.

mads brøbech business coach
Mads Brøbech
Business Coach, Facilitator & Talentudvikler v. Apprehendo