Foredrag

Hjernen er vores vigtigste værktøj i alt hvad vi gør. Ved at blive bevidst om hjernens måder at arbejde på, kan vi blive bedre til at huske, lære, arbejde og samarbejde.

6 spændende foredrag tager alle udgangspunkt i vores hjerne, og vil byde tilhørerne på udfordringer, viden og metoder. Tilhørerne vil gå hjem med brugbar viden, som de kan applikere i deres hverdag med det samme.

Mads Brøbech skærer skarpt tingene op, relaterer det til din hverdag og bringer ny såvel som gammel viden i spil. Foredragene kan rettes til, så de tager udgangspunkt i virksomhedens problematikker og alle foredrag kan udbygges til en workshop, hvor der arbejdes med de emner, som foredraget omhandler.

Hukommelse i en moderne verden

Vores hjerne har ikke ændret sig særligt de sidste 100 millioner år. Den er bygget til at finde farer på steppen og samle mad. Det giver nogle begrænsninger i det moderne samfund, hvor vi bombarderes med informationer morgen, middag og aften.

 

Derfor oplever rigtig mange at deres hukommelse udfordres. De glemmer vigtige aftaler. De glemmer detaljer i en beskrivelse. De kan ikke huske navne på deres medarbejdere eller kollegaer. De bliver stresset. De mister overblik. De har en uklar struktur af deres viden. Det er altsammen en konsekvens af en begrænset hukommelse og en manglende indsats for at huske ting.

 

I dette foredrag vil vi sætte fokus på hvorfor vi glemmer. Hvad er det i vores arbejds-, korttids-, og langtidshukommelse, som gør, at vi ikke husker de ting vi gerne vil huske.

 

Vi kigger på de 4 trin til at huske alt, og vi introducere tre nemme husketeknikker, som er lette at gå til.

Effektive pauser

Du har travlt. Du spiser din frokost på kontoret foran skærmen mens du svarer på dine mails. Du sidder i et vigtig effektivt møde som kører i to timer uden pauser. Du er effektiv!!!… Men det er du ikke.

 

I dette foredrag sættes fokus på hvorfor det er så vigtig at holde pauser. Hvordan påvirker pausen din hjerne? Hvorfor det er vigtigt at stoppe op i dagens vigtige gøremål og holde pause eller skifte fokus, og hvad og hvordan du kan gøre det.

 

I dette foredrag lærer du om hvordan pauser hjælper dig, hvordan du kan planlægge dine pauser, hvordan du kan få effektive møder ved at indlægge pauser og hvad formålet og udbyttet skal være af pauserne. Du vil blive introduceret til pomodoro-teknikken og hvordan den ved hjælp af pauser sætter din produktivitet i vejret.

Effektiv vidensdeling

Har du en gruppe, som gerne vil dele deres viden på en hurtig og effektiv måde. Har du en gruppe, som skal have samlet forskellige holdninger eller viden, så gruppen kan tage en samlet beslutning.

På dette foredrag læres hvordan en gruppe kan samle deres viden uden at det tager for lang tid. Du lærer hvorfor er det så svært at diskutere i grupper og hvordan vi kan hjælpe vores hjerner til at bevare overblikket. Du vil lære en metode, hvor alle bliver hørt uden at noget falder til gulvet. En metode, hvor den delte viden bliver sat i en struktur, som giver mening og er relevant i forhold til det delte.

Dette foredrag kan udvides til en workshop, hvor en vidensdelingsproces faciliteres.

Brainstorming uden kludder

For at få den rigtige ide eller løsning, må vi have mange ideer. Vi må få så mange ideer på bordet som overhovedet muligt inden for den ramme, som er sat.

 

Den største myte, om hvordan vi laver brainstorming i vores organisationer, er at vi ikke må kritisere undervejs. Alle ideer er lige gode, og vi må ikke skyde ideer ned. Men vi ved alle, at der ikke går lang tid, før vi sidder og diskutere de 5 – 10 ideer, der er kommet på bordet. Vi går i løsnings- og diskussionsmodus alt for hurtigt og kommer derfor ikke frem til den rigtige ide.

 

I dette foredrag vil du blive gjort opmærksom på de 4 bremser til en god brainstorming:

   1. Gravitation – sådan undgår du at alle ideer følger den første ide
   2. Diskussion – sådan undgår du at I begynder at diskutere for tidligt
   3. Sådan får du engagement fra alle – så stille Lise også er med og store Lars ikke fylder for meget
   4. Mange ideer – sådan får du mange ideer i stedet for få
Kreativ på kommando

I en moderne verden hvor vi hele tiden tvinges til at udvikle og tænke i nye baner og lære nye ting, er det at kunne tænke kreativt – altså at kunne tænke nye tanker – en disciplin som må mestres af alle. Fremtidsforskere forudser at denne disciplin er den 3. mest vigtige kompetence i 2020.

 

Dette foredrag sætter fokus på, hvordan du kan blive kreativ på kommando. Hvordan fungerer din hjerne, når du skal være kreativ, og hvordan kan du sætte gammel viden i spil, så det bliver til nyt. Det er en kompetence, som kan læres af alle, og i dette foredrag vil tilhørene introduceres til lette tilgængelige metoder, som kan hjælpe den enkelte til at tænke mere kreativt allerede, når de kommer tilbage til deres skrivebord.

Disruptive læring

I vores moderne forandrende verden er vi konstant til at ændre vores organisationer til en evigt ændrende omverden. I denne forandring er det vigtigt, at vi kan lære nye kompetence her og nu, eller i hvert på den hurtigst mulig måde, uden tab af kadence i forhold til vores omverden.

 

Men hvordan gør vi? De fleste mennesker lærer på den samme måde de gjorde i folkeskolen. Uden fokus og uden bevidst at gøre sig klart, hvad der skal til. Det kan tage 100-vis af timer, ikke at være klar over hvad medarbejderen helt nøjagtig skal lære og hvordan.

 

Foredraget er til organisationen eller temaet som vil disruption som strategi i en disruptive branche med disruptive teknologier.

 

Disruptive læring viser vejen. Den viser, hvordan du får overblik over dit læringsmateriale, hvordan du vælger til og fra i forhold til det du skal lære. Den lærer dig at du kan lære at blive rigtig god til en kompetence ved fokuseret smart indsats på ca. 20 timer. Den viser dig, hvordan du stiller de rigtige spørgsmål, til hvem og den vender rundt på, hvem som styrer læringsprocessen i en virksomhed. Foredraget tager udgangspunkt i mennesket – ikke strategien, teamet eller organsiationen, hvorfor det bliver yderst nærværende for dem som ønsker at lære noget hurtigt til brug for virksomheden.

Udbytte

Det får I:

 • Telefonisk afklaring inden foredraget
 • Handouts med de vigtigste pointer fra foredraget
 • Foredrag
 • Mulighed for spørgsmål under og efter foredraget
 • Mulighed for kort opsummerende video, som kan vises internt til dem, som ikke var med.

Alle foredrag:

 • Kan afholdes på engelsk.
 • Kan skaleres fra 20 – 90 min.
 • Kan laves som workshops
 • Lægger op til spørgsmål og dialog
Brain Storming